Rendszerváltó Archívum Rendszerváltás Kronológia MDF Kronológia Hitel Repertórium
www.retorki.hu Hírek  

Hírek a retörkiről

Lóránt Károly, intézetünk külsős munkatársa szervezésében 2019. április 3-án a közgazdászok és szociológusok 4K Köre jött össze a RETÖRKI tanácstermében annak érdekében, hogy a rendszerváltás időszakából kiindulva fontos szociálpolitikai és gazdasági kérdéseket vitassanak meg. A műhelyvita sorozat keretében ez alkalommal Verrasztó Zoltán tartott előadást „Akiket a csillagok vezetnek” - fenntartható életforma Erdélyben. Hozzászólás az ÖTLET KÖRÖKHÖZ – A megvalósításhoz vezető út” címen.

Folytatás 

Március 30-31-én a Lakiteleki Népfőiskolán Magyar szemmel - emlékülést tartottak a rendszerváltásról, és a rendszerváltás kiemelkedő alakjairól. Az emlékülés címe nem a véletlen műve. Magyar Szemmel címen Csurka István cikksorozatot írt a Magyar Fórumban. Ezért a rendezvényen megemlékeztek Csurka Istvánról, aki március 27-én lett volna 85 éves.

Folytatás 
RETÖRKI
kiadványok
RENDSZERVÁLTÓ ARCHÍVUM
folyóirat
március 29.

Örömmel tudatjuk, hogy megjelent folyóiratunk 2019. évi márciusi száma. Tekintettel a rendszerváltás harmincadik évfordulójának jelentőségére, a teljes idei évfolyamot e korszakhatárt jelentő változásnak szenteljük. A legújabb számban kiemelten foglalkozunk az 1989-es év tömegmegmozdulásaival, amelyek gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontosak voltak az átmenet évében.

Folytatás 
március 26.

1990. március 25-e és április 8-a között tartották az első szabad választásokat, amellyel a pártállami kormányzás történelmi időszaka lezárult. Miként zajlott a választási kampány? Az MDF abszolút többséget szerzett, de a színfalak mögött Antall József mégis megkötötte az SZDSZ-el a paktumot, miért? Az ECHO TV Tegnapi történelem című műsorában ezt a témát járták körbe a politológus vendégek, Fricz Tamás és Nagy Ervin.

Folytatás 
március 19.

1989 első hónapjai gyökeres fordulatot jelentettek a hazai politikai életben. Az ellenzék nyíltan a Kádár-rendszer leváltásának igényével lépett fel, és megkezdte saját politikai programjának megfogalmazását is. 30 éve, 1989 márciusában tartotta a Magyar Demokrata Fórum az első Országos Gyűlését. Egy széles körben elterjedt és jól megszervezett mozgalom képviselői tanácskoztak a párttá alakulás szükségességéről és a közeljövő kihívásairól. Szekér Nóra és Kiss Gy. Csaba történész az ECHO TV Tegnapi történelem című műsorában rávilágított, tulajdonképpen az MDF a semmiből tudott megszerveződni és lényegében egy esztendő alatt országos hálózattá tudott alakulni, ami bizonyítja, hogy volt a magyar társadalomban rendszerváltó akarat.

Folytatás 
március 14.

A portrévázlat szándékosan nem kerüli a személyességet, hiszen éppen személyes kapcsolatunk adott lehetőséget arra, hogy Csengey Dénes életének, gondolatai mozgatórugóinak milyenségét lássam. A Hitel indulásakor, 1988-ban ismertem meg személyesen, bár mint fiatalnak mondott írók, többé-kevésbé ismertük egymás munkáit. A személyes, látszólag apró és mellékes ügyek, kapcsolódási pontok – természetesen nem csak az én esetemben – megteremtették azt a nagyon erős nemzedéki összetartást, amely igen gyorsan egy sokkal szélesebb körű akarattá formálódott: nem akarjuk azt, ami eddig volt.

Folytatás 
közelmúlt

Lóránt Károly, intézetünk külsős munkatársa szervezésében közgazdászok és szociológusok jöttek össze a RETÖRKI tanácstermében annak érdekében, hogy a rendszerváltás időszakából kiindulva fontos szociálpolitikai és gazdasági kérdéseket vitassanak meg. A műhelyvita sorozat keretében ez alkalommal az Együtt Európáért Alapítvány képviselői, Becze Orsolya, Erdős Szabolcs és dr. Héjja Gábor tartott előadást a Kárpát-medence ifjúságának helyzetéről a következő címmel: „A Kárpát-medencei generációkutatás, különös tekintettel az ifjúság helyben boldogulásának elősegítésére társadalompolitikai és helyi gazdaságfejlesztési eszközökkel”. Az előadás során egy tudományos kutatás került ismertetésre, melynek fókuszában azok a vidéki fiatalok állnak, akik egyre általánosabb életstratégiaként tekintenek az elvándorlásra.


Lóránt Károly, intézetünk külsős munkatársa szervezésében közgazdászok és szociológusok jöttek össze a RETÖRKI tanácstermében annak érdekében, hogy a rendszerváltás időszakából kiindulva fontos szociálpolitikai és gazdasági kérdéseket vitassanak meg. A műhelyvita sorozat keretében ez alkalommal Platthy Iván tartott előadást „Az egyházak szerepe a magyar társadalomban” címen.


2019. január 23-án szerdán 18 órakor mutatják be a Lengyel Intézetben (1065 Budapest, Nagymező u. 15.) Szalai Attila Lengyel földön – emlékek, naplók 1976-1990 című, a Magyar Napló gondozásában megjelent könyvét.

Folytatás 
Videotár
Brüsszelből tekintve - Könyvbemutató
Képtár
Magyar szemmel - konferencia a Népfőiskolán

Partnereink

Lakitelek Népfőiskola
Magyar Hírlap
Kodolányi János Főiskola
gondola.hu