Normál nézet
www.retorki.hu Hírek  

Hírek a retörkiről

MEGHÍVÓ

A szociológusok és közgazdászok 4K csoportja szervezésében megrendezésre kerülő
Trianontól a rendszerváltásig
című kötet
Sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatójára

Folytatás 

Április 21-én ünnepelte 80. születésnapját Bíró Zoltán irodalomtörténész, az MDF alapító tagja, első elnöke, a Bethlen Gábor Alapítvány kurátora. Erre az alkalomra jelentették meg a Nemzet és szolgálat című, Házi Balázs által szerkesztett, a RETÖRKI és a Lakitelek Népfőiskola gondozásában kiadott interjú- és elbeszélésgyűjteményt.

Folytatás 
RETÖRKI
kiadványok
RENDSZERVÁLTÓ ARCHÍVUM
folyóirat
május 07.

„Aki itt valóban demokratikus Magyarországot akar, annak tudnia kell, hogy vak indulatokból, gyűlölködésből és vádaskodásból sohasem születhet meg a mindannyiunk által vágyott demokratikus Magyarország; a közös haza, ahol minden tisztességes ember, szándék és gondolat otthon érezheti magát.” Bíró Zoltán sorai ezek, az általa alapított-szerkesztett Hitel hasábjain jelentek meg 1989. január 18-án. Írhatta volna ma is.

Folytatás 
május 04.
Mindszenty József kiszabadulása után, 1956. november 1-én nyilatkozik a rádiónak.

„Ma, amikor az újság, színház, rádió, a nyilvános élet – sokkal inkább, mint valaha – a mulandó földi élet pillanatnyi szükségleteivel és örömeivel akar minden embert leláncolni, és az anyagvilágnak – igazi és általunk is hirdetett – jelentőségét betegesen eltúlozzák, (…) még inkább ésszel, szívvel, egész lélekkel legkiválóbb művészeknek kell lenniök mindazoknak, akik gyermekeiket az Úr Jézus útján vezetik” – írta 1948 októberében a hitoktatásról és a hitoktatókról szólva Mindszenty József bíboros-hercegprímás. A történelem alakulásából tudhatjuk: hosszú ideig egyik utolsó üzenete volt ez a magyar nyilvánossághoz.

Folytatás 
április 06.

Szíves figyelmükbe ajánljuk a RETÖRKI megújult, nevet változtatott folyóiratának 2021. évi első számát. Az idei tavaszi szám tematikáját a magyarországi egyházak 20. századi sorsfordulói adják.

Folytatás 
április 03.

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1941. április 3-án Budapest lakosai arra ébredtek, hogy a német csapatok erődemonstrációt tartva vonulnak át a fővároson, megindulva Jugoszlávia felé. Ezzel egy időben kezdett el terjedni a hír, hogy a miniszterelnök, gróf Teleki Pál, aki mindent elkövetett, hogy hazája távol maradjon a konfliktustól, az éjszaka folyamán életét veszítette.

Folytatás 
közelmúlt
2021. március 19.

„Ha Magyarország nem áll be a sorba, protektorátusi státust fog kapni.” A hazánk megszállását előre vetítő sort Franz Halder, a német szárazföldi haderő főparancsnokság (OKH) vezérkari főnöke jegyezte le naplójába. Csakhogy a tényleges inváziónál jóval korábban, 1940. május 26-án, a nyugati offenzíva idején. A csaknem négy évvel Magyarország német megszállását megelőző mondat is igazolja a magyar politika teljesítményét, amellyel a megszállást 1944. március 19-ig képes volt kivédeni.


2021. március 18.

Március 15-e fénye ugyanúgy ragyog nehéz, embert próbáló, viharvert években, mint történelmünk nyugodtabb, emelkedő korszakaiban – még ha mi magunk és a közösség, ami belőlünk formálódik, más és más is.


1953. március 5-én meghalt Sztálin, a Szovjet Kommunista Párt főtitkára. Ezután a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa nemzeti gyászt rendelt el, így a március 7-i temetéséig elmaradtak a színházak, mozik előadásai és a sportrendezvények is. Az országgyűlés pedig másnap, március 8-án 12 órakor gyászülést tartott. Emellett az ország lakossága – kötelező jelleggel a munkahelyeken és az iskolákban – szintén a generalisszimuszra emlékezett. De milyen változásokat jelentett a diktátor halála? Lazultak-e a diktatúra bilincsei Magyarországon?

Folytatás 
Videotár
Rendszerváltástól rendszerváltásig - Táborok Magyarországon
Képtár