Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
2018. november 19. hétfő
M. Kiss Sándor

1943. június 25-én született Budapesten. 1967-ben végzett az ELTE BTK-n magyar–történelem szakos tanárként. 1967 szeptemberétől 1972. december 31-ig a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos munkatársa, majd főmunkatársa. 1973. január 1-jétől 1990 októberéig a Népművelési Intézet, majd jogutóda a Művelődéskutató Intézet munkatársa, majd főmunkatársa volt. 1990-ben és 1991-ben a Művelődésügyi Minisztérium kabinetirodájának volt az osztályvezetője, majd ezután visszatért a Hadtörténeti Intézetbe, ahol tudományos főmunkatársként tevékenykedett 1997 szeptemberéig. (1991 és 1994 júniusa között másodállásban a Miniszterelnöki Tanácsadó Testület kormányfőtanácsosa volt.)

1997 szeptemberétől 2013. június 30-ig a PPKE BTK Történeti Intézetének vezetője.  2004-től egyetemi tanár, jelenleg professor emeritus. 2013. július 1-jétől a RETÖRKI főigazgató-helyettese.

Főbb kutatási területei: a második világháború alatti anti-hitlerista nemzeti ellenállási mozgalom története; az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve az azt követő megtorlás története. Eddig tizenkét könyve jelent meg, s több mint nyolcvan tanulmányát tartják számon.

Publikációk
 1. A Magyar Diákok Szabadságfrontja. Püski – Kortárs, 1983. / Vitányi Ivánnal/
   
 2. Olvasókönyv. /Forradalom Somogyban/ Püski, 1997.
   
 3. Kinek a forradalma? Püski – Kortárs, 1997. / Kahler Frigyessel./
   
 4. Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Korona 2002. /Kahler Frigyessel/
   
 5. ”Mától kezdve lövünk”. Tíz év után a sortüzekről. Kairosz, 2003. /Kahler Frigyessel/
   
 6. Utak 56-hoz, utak 56 után. Mundus, 2006.
   
 7. Rejtett dokumentumok. Forrásszemelvények 1956 tanulmányozásához. Mundus, 2006. /Kahler Frigyessel/.
   
 8. A csalogány elszállt. Tóth Ilona tragikuma. Kairosz, 2007. /Kiss Rékával/
   
 9. Közelítések. 1956. /Tanulmányok, esszék, előadások/. Kairosz, 2011.
   
 10. Magyarország sorstragédiái. Éghajlat, 2011.  /Raffay Ernővel és Salamon Konráddal./
   
 11. Európai testvérháború 1914-1918. KKTTKT. Szerkesztette: Markó György - Schmidt Mária. A magyar elit krízishelyzetekben. /217–253. p/
A keresett kifejezés:

Képtár
/2018/07/20180705_workshop17-320x215.jpg
További képek
Videótár
Hitel Repertórium 1988-1992 - Könyvbemutató
2018. november 06.
További videók
Felhasználónév
Jelszó
Partnereink