„Négy év után elérkezett az idő, hogy tovább építkezzünk, és a jól lerakott alapokra elkezdjük felhúzni a falakat. A folyóirat ezért mind formailag, mind tartalmilag megújult. Igyekeztünk úgy alakítani a lap arculatát, hogy az amellett, hogy megfelel a mai kor követelményeinek, és szándékaink szerint olvasóbarát formát kapott, egyben mégsem szakad el sem az Intézet múltjától, sem az elsődlegesen vizsgált korszak, a rendszerváltás képi világától.

Bár kiemelt szempont, hogy a lap „tetszetős” legyen, ennél sokkal fontosabb, hogy tartalmilag magas tudományos színvonalat képviseljen, és határozott szerkesztési stratégia mentén működjön. Ezért jött létre – M. Kiss Sándor tudományos főigazgató-helyettes vezetésével – a szerkesztőbizottság, és ezért vezettük be jelen számmal kezdve a szakmai lektorálást. Emellett igyekszünk a folyóirat által vizsgált témákat is tovább bővíteni.

Nem árulok el nagy titkot: az Intézeten belül rendszeresen szakmai viták tárgyát képezi, hogy mikor is kezdődött a rendszerváltás. 1867-től kezdve, 1918-on és 1956-on keresztül egészen 1989-ig elég széles a skála, és bizonyos szempontok szerint mindegyik dátum elfogadható. Mindebből azonban az következik, hogy a történelmet csak folyamataiban érdemes szemlélni. Nem érthetjük meg igazán a szűken vett rendszerváltás éveit, ha nem értjük meg ’56-ot; 1956-ot nem vizsgálhatjuk 1944–1945 ismerete nélkül; ahogy 1944–1945-öt sem az 1918–1920-as évek eseményeinek mellőzésével. Bár a folyóirat eddig sem szorítkozott a rendszerváltás témájára, a jövőben az új rovatok elindításával szeretnénk tovább bővíteni a vizsgált év- és tárgyköröket, illetve felvázolni a Magyarország sorsát meghatározó folyamatokat.”

A Rendszerváltó Archívum folyóirat 2020. évi októberi száma a következő linken érhető el.