A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 2018. évi költségvetése


2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről

1. melléklet XX. fejezet (EMMI), 8. cím

 

millió forint  

 Működési költségvetés

300,2

 

 Személyi juttatások

177,9

 

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34,6

 

 Dologi kiadások

87,7

 Felhalmozási költségvetés

5,0

 

 Beruházások

5,0

 Összesen

305,2