A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 2018. évi költségvetése


2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

1. melléklet XI. fejezet (Miniszterelnökség), 6. cím

 

millió forint  

 Működési költségvetés

303,0

 

 Személyi juttatások

177,9

 

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37,4

 

 Dologi kiadások

87,7

 Felhalmozási költségvetés

5,0

 

 Beruházások

5,0

 Összesen

308,0