A 2018. márciusi szám csaknem teljes egészében a harminc évvel ezelőtti, szintén április 8-iki választást mutatja be. 

A vezető helyen Földesi Margit és Szerencsés Károly tanulmánya az átmenetek korának (1945-49 és 1989-90) választási rendszereit mutatja be, kiemelve a hasonlóságokat és különbségeket. Kukorelli István – egy korábban megjelent tanulmányában – az 1989-es választójogi törvényt elemzi. A Népszabadság hasábjain 1990 áprilisában megjelenő, választást értékelő cikkeket és tudósításokat Dippold Pál mutatja be részletekbe menő alapossággal. 

Történeti szöveggyűjtemény rovatunkban szintén a választás utáni publicisztikákból közlünk néhányat. 

Különösen izgalmas az Intézet kutatása keretében megszólaltatott szereplők visszaemlékezéseinek közlése, akik az MDF vidéki szervezeteiről, azon belül is a '90-es kampányról beszélnek. 

Aktualitásként lapunk hasábjain közöljük Duray Miklós A Haza Embere kitüntetés átadóján elhangzott gondolatait.

A folyóirat digitális változata az alábbi linken érhető el: http://archivum.retorki.hu/folyoirat

A nyomtatott példányok korlátozott számban a RETÖRKI budapesti telephelyén vehetők át.