Kiss Gy. Csaba magyar irodalomtörténész, kultúrtörténész, egyetemi professzor, aki rendkívüli érdemeket szerzett a lengyel-magyar kapcsolatok kutatása, gazdagítása terén. A lengyel történelmi és irodalmi ismeretek fáradhatatlan propagátora Magyarországon, nemzetközi hírű szlavista, a budapesti, zágrábi és varsói egyetem kiváló professzora, illetve vendégprofesszora volt. A Varsói Egyetem Magyar Tanszékén töltött évei során több doktori disszertáció promotora volt. Olyan kiváló könyvek szerzője, mint a „Lengyel napló 1980-82”, a „Lekcja Europy Środkowej”, a „Powinowactwa wyszehradzkie”.

Lengyelországban az előbbieken kívül olyan fontos könyvek társszerzője volt, mint a   „Polskie lato, węgierska jesień: polsko-węgierska solidarność w latach 1956-1990”, „Węgry – Polska w Europie Środkowej: historia – literatura: księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Felczaka”, „Strażnik pamięci w czasach amnezji: Węgrzy o Herbercie” vagy a „Tam na Północy : węgierska pamięć polskiego Września”.

Ugyancsak hosszú a sora azoknak a könyveknek, amelyeket Közép-Európa történelmének és kultúrájának szentelt, különös figyelmet fordítva bennük Magyarországra és Lengyelországra. Kutatói munkáját  professzionalizmus és alaposság jellemzi, tudományos munkássága értékes részét képezi  a lengyel-magyar kapcsolatokról szerzett tudásunknak. Örömmel vesz részt, aktívan bekapcsolódik a lengyel-magyar kapcsolatokat érintő, a Lengyel Köztársaság nagykövetsége és a Lengyel Intézet által meghirdetett számos projekt megvalósításába.

A XX. század 80-as éveiben a magyar ellenzék vezető személyisége, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapító tagja, Antall Józsefnek,  Magyarország 1990-1992 közötti miniszterelnökének pedig legközelebbi munkatársa volt.

Szöveg és képek forrása: Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége