A kutatónak az alábbi témakörök közül egyet kell kiválasztania, és először annak 2-4000 karakteres összefoglalóját kell elküldenie 2019. január 20-ig Hágen Ádám részére a hagen.adam.me@gmail.com e-mail címre. Ezt követően a szakmai zsűri február 1-ig dönt a tartalmi és formai követelmények alapján arról, hogy a munka további kidolgozásra alkalmas-e. Pozitív elbírálás esetén a pályázó lehetőséget kap arra, hogy munkáját 15-25.000 karakterben kifejtse, azt Hágen Ádám részére március 15-ig megküldje. Ezt követően a legjobbak lehetőséget kapnak arra, hogy a 2019. március végén, a Lakiteleki Népfőiskolán megrendezésre kerülő háromnapos emlékülésen előadásban ismertethessék munkájukat.

Az emlékülés zárónapján kerül sor eredményhirdetésre.

A pályázat díjazása:

1. helyezett – 100.000 Ft pénzjutalom
2. helyezett – 75.000 Ft pénzjutalom
3. helyezett – 50.000 Ft pénzjutalom

További különdíjak

Értékes könyvcsomag minden pályázónak, aki pályamunkáját március 15-ig megküldi.

A választható témakörök:

-    Egy kiválasztott rendszerváltó politikus nemzetpolitikai nézetei (1987-1990)
-    Média és rendszerváltó évek (1987-1990)
-    Az 1987-es lakiteleki nyilatkozat és a rendszerváltó pártok választási programja
-    Egy kiválasztott rendszerváltó politikus publicisztikái (1987-1990)
-    Történelmi pártok és a rendszerváltó évek (1987-1990)
-    A rendszerváltás nyelvezete: régi kifejezések újjászületése

Az összefoglaló és a pályamunka formai követelményei:

A fedőlapon szerepelnie kell a pályázó nevének, a felsőoktatási intézményének, a dolgozat címének és a választott témakörnek. Times New Roman betűtípus; 12-es betűméret; 1,5-es sorköz; bal margó 3 cm, jobb, alsó és felső margó 2,5 cm; szövegközi hivatkozás (név,évszám: oldalszám); az irodalomjegyzék a szakdolgozati formai követelményekkel azonos.

További információk: Hágen Ádám (hagen.adam.me@gmail.com)


Eredményes munkát kívánunk!


Lezsák Sándor                         Bíró Zoltán                               Nagy Dóra