Az előadó történelmi körképet nyújtott a rendszerváltást megelőző idők, majd a rendszerváltást követő évtizedek egyházpolitikájáról, az állam és az egyházak kapcsolatának alakulásáról. Mivel e folyamatban az előadó magas pozíciókban személyesen is részt vett, az előadás egyben személyes történelmi élményt is nyújtott. Kérdésekre válaszolva az előadó kitért az egyházak kártalanításának folyamatára, az 1 millió hektárnyi földbirtok még mindig nyitott kérdésére.

Az előadást követő vitában hangsúlyt kapott, hogy a szocializmus alatt elszenvedett anyagi károkat is meghaladták az intézmények társadalmi tekintélyében elszenvedett károk. Ennek felbecsülhetetlen mértékét mutatja a társadalmi kohézió megrongálódása, a hit erkölcsi erejének meggyengülése.

A vita során hangsúlyt kapott az is, hogy ez fontos magyarázó erő is lehet abban, hogy hazánkban a rendszerváltás több tekintetben nagyobb károkat okozott, mint azon országokban, melyekben a vallásnak, a hitnek a társadalmi kötőereje erősebb maradt.