Az anyag ismertetését Lóránt Károly kezdte, aki elmondta, hogy kezdetben csak az egyes élelmiszeripari vállalatok privatizációjának történetét dolgozták fel, de később, hogy esetleg egy könyvet lehessen belőle készíteni, kiegészítették a privatizációt megelőző és az azt követő történetekkel is. Végeredményben adnak egy áttekintést az élelmiszeripar egészének kialakulásáról a XIX. században, illetve annak XX. századi fejlődéséről, ezt követi a privatizáció részletes ismertetése, majd egy kitekintés az élelmiszeripar várható helyzetére általában a világban és szűkebben Európában.

Lóránt Károly azt is elmondta, hogy az egyes részek még nem illeszkednek megfelelően egymáshoz, az összeillesztéshez még további munkára van szükség. A kutatás mondanivalójának lényegét abban foglalta össze, hogy annak ellenére, hogy Magyarország leginkább a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén rendelkezik adottságokkal, jelenleg a húsz legnagyobb élelmiszeripari vállalatból tizenhét külföldi kézben van.

A vita során erős kritikát a tanulmány elsősorban abból a szempontból kapott, hogy túl „technikai” jellegű, nem tükrözi megfelelően azt a felelőtlenséget, ami az élelmiszeripar privatizációja terén történt, és ha a történteket hűen akarjuk visszaadni, akkor erről is írnunk kell, amit a szerzők meg is ígértek.

Szegő Szilvia