A tanácskozáson előadást tartott Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke Borbándi Gyulának a rendszerváltó erőkkel való kapcsolatáról, Simándi Irén, a Kodolányi János Egyetem főiskolai tanára a Szabad Európa Rádió magyar osztályának működéséről, Alexa Károly, az Életünk folyóirat főszerkesztője Borbándi Gyula szerkesztői munkásságáról, Nagymihály Zoltán, a RETÖRKI kutatója pedig az emigrációnak a rendszerváltásban betöltött szerepéről.

Sárközi Mátyás, Londonban élő író-szerkesztő Borbándi Gyula angliai irodalmi kapcsolatairól beszélt, kiemelve Borbándi egyik meghatározó mondatát: „Ahol túlteng az irodalom, ott egészségtelen a politika”. Deák Ernő, az Ausztriában megjelenő Bécsi Napló című folyóirat főszerkesztője Borbándi Gyulának a Bécsi Naplóval fenntartott kapcsolatáról adott tájékoztatást, megemlítve, hogy a lapban több mint 74 alkalommal jelent meg Borbánditól írás.
Püski István, a legendás Püski Kiadó igazgatója Borbándi Gyulának a New York-i Püski Kiadónál 1983-ban megjelent A magyar népi mozgalom című könyve elkészülésének történetét elevenítette fel. M. Kiss Sándor, a RETÖRKI főigazgató-helyettese Borbándi Gyula tanulmányait elemezve felhívta a figyelmet arra, hogy Borbándi írásaiban érdemes felfigyelni a pontos fogalomértelmezésekre, a közérthető magyarázatokra.

Baumgartner Bernadett kutató, a Regensburgban elhelyezett Borbándi-hagyaték feldolgozója tájékoztatta a többségében fiatalokból álló közönséget a németországi Magyar Intézetben elhelyezett levelezés állapotáról. Reményét fejezte ki, hogy a hagyaték rövidesen Magyarországon is megismerhetővé válik.
A RETÖRKI konferenciatermében megrendezett tanácskozáson bemutatásra került a Szeredi Pál által elkészített monográfia, mely A Szerkesztő úr üzenetei címmel Borbándi Gyula közéleti pályaképét vázolja fel.
A konferencián elhangzott előadásokat a Barangoló Kiadó nyomtatott formában is megjelenteti, a tanácskozás videofelvételét az ujlatohatar.com weboldalon közzéteszi.

Szeredi Pál

Fotók: Bágya Rita