Az előadó egy intuitív világmodellről beszélt, melynek keretében bemutatta azokat a környezeti tényezőket (okokat) és társadalmi-gazdasági-természeti folyamatokat, amelyek előidézték, hogy az ember a természet és önmaga „kirablójává” vált, amelyről a természet, a társadalmi együttélési viszonyok és az emberi psziché előrehaladott lepusztultsága, roncsoltsága árulkodik.

A környezeti tényezők kiváltotta következmények jövőbevetítésével olyan forgatókönyveket vázolt fel, amelyek – a totalitárius-agresszív megoldás kivételével – a természet és az emberi lélek oltalmazását ígérik.   

Tolsztoji út. A világgazdaságban dezintegrációs folyamatok elindulása várható; a transznacionális vállalatok, a nemzetek feletti pénzügyi, gazdasági szervezetek, a nagy- és közepes államok szétesnek.

Kolumbuszi út. A libertinus gazdaságok és társadalmak minden eddiginél nagyobb mértékben erőforrásokat összpontosítanak a műszaki kutatásokra és a csúcstechnika fejlesztésére. Az ökológiai válság ilyen orvoslásával együtt járna, hogy súlyos szankcionálás, sőt tiltás alá kerülhetnének a multi- és transznacionális cégek azon természet-, szellem-, ízlésromboló gazdasági és reklámeljárásai, amelyek az egész Földre kiterjedően pusztítóan hatnak.

Orwelli út. A kulturális evolúció környezeti tényezői elvezethetnek egy totalitárius, agresszív társadalomba. Ekkor a globalokrata libertinus háttérhatalmi erők válnának dominánssá. A libertinus oligarchák a világra oktrojálhatnak olyan döntéseket, hogy az ökológiai veszélyeket elhárítják.

Platóni út. Ez a forgatókönyv azon a felismerésen alapszik, hogy a világ gazdasági-politikai rendszerei túlbonyolódtak és részben zsákutcába futottak (a spiritualitás elvesztése, a morál kiürülése, az esztétikai elfajzás stb.). Emiatt minden döntési szinten érlelődik a folyamatok irányának megváltoztatási igénye, amely előbb-utóbb sikeres lesz, lebontja a mai globalizációs tendenciákból és életmódból következő akadályokat az ember és természet harmonikus együttélése előtt.