Az előadó az adósságtengerrel is illusztrálta azt, hogy a világban a jelenlegi fejlődés fenntarthatatlan, mivel egy adósságtengerre „épül rá”. Miközben az infláció elleni küzdelem sikeréről kapunk tudósításokat, a sikertelenségét inkább annak „túlzott” voltával jellemzik (recesszió), addig a valóságos folyamatok másról szólnak. Arról, hogy az infláció fő oka, az eladósodás terén súlyos a helyzet.

A pénzkibocsátás a világban gyakorlatilag elszakadt a gazdaságtól. A világban forgó pénzmennyiségnek 2 százaléka mérhető össze a nemzetközi áruforgalommal. A nagy pénztömeg a spekulációs folyamatban vesz részt, a spekuláció borulékonysága pedig veszélyezteti a világgazdaság békéjét.

A vitához korreferátumot tartott Fauszt Anita „Liberalizmus – populizmus – a sztereotípiákon túl” címen. A vita irányultságára inkább a problémafeltárás és kevésbé a saját cselekvési tér megkeresése volt a jellemző. A vitában kirajzolódott, hogy a világban az értékrendek, a hatalmi struktúrák, az értelmezési módok teljes körű átalakulása megy végbe, ezért javaslat fogalmazódott meg arról, hogy a jövőt tematizáló folyamatokra az elkövetkezőkben nagyobb figyelmet fordítsunk,
 

Szegő Szilvia