A nagy érdeklődést kiváltó előadáson Máté János az emberi létezés értelmezésének alapkérdéseit vetette fel, a létezés több szintjének hierarchikus rendben történő felvázolásával: anyagi, organikus, morális-szellemi és legmagasabb szintjének, a metafizikai szintnek (egyfajta „vezérlési”) szintjének.

A közgazdaságtan alapfogalmai azonban elszakadtak az ember egzisztenciális kérdéseitől. Jelenleg például a munka fogalmát az emberi lét anyagi szintjére, annak is csak egy szegmentjére korlátozzuk, holott a munka az ember létkarakterét formáló elem.

Az előadó hangsúlyozta több példával alátámasztva, hogy a fogalmainknak az emberi léthez hozzárendelt újragondolásával lehet elszakadni a mai – válságra vezető – társadalmi civilizációs modelltől. Az előadó hivatkozott E.F. Schumacher műveire, aki statisztikus közgazdászként vált a globalizációs civilizáció filozófiailag mély kritikusává, meghirdetve az emberi lét mértékével mérendő gazdaságot és technikát. Ennek aktualitását erősíti ma a mesterséges intelligencia térhódítása és annak emberi létet veszélyeztető hatalmi rendszere.

Szegő Szilvia