A RETÖRKI helyesnek tartja azt az irányelvet, amely szerint a diákok az egyes történelmi folyamatokat nem általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve, az események szereplőit és mozgatórugóit megismerve tanulmányozhatják. Ez a szemlélet hozzásegítheti a diákokat, hogy megértsék a magyarság sajátos történelmi szerepét, ezáltal erősödjön identitásuk, és kialakuljon bennük egy egészséges történelemszemlélet és nemzettudat.

A RETÖRKI külön örömmel fogadja, hogy az új Nemzeti Alaptanterv – mind általános-, mind középiskolai szinten – mer foglalkozni az 1989–1990-es évek eseményeivel, és célként fogalmazza meg, hogy a közoktatás kereteiből kikerülő tanulók összefüggéseiben szemléljék a rendszerváltás folyamatait, és felismerjék annak történelmi jelentőségét. Ezáltal elérhető, hogy a magyar társadalom fiatalabb nemzedékeiben kialakuljon egy olyan átfogó kép a rendszerváltásról, amelynek fő üzenete a magyar szabadság és függetlenség visszaszerzése, miközben a tanulókban az is tudatosul, hogy az 1989–1990-es események – árnyoldalaik és hibáik ellenére – a tragédiákkal teli XX. századi magyar történelem pozitív lezárását jelentik.