Intézetünk a fokozottabb digitális megjelenéssel lép egyet előre, egyben illeszkedik az aktuális trendekhez is: a koronavírus-járvány idején megtapasztalhattuk, milyen fontos segítséget jelenthet az online jelenlét – nemcsak a kutatóknak, de a téma iránt érdeklődőknek is. A rendszerváltás különböző, többek között történelmi, politológiai, külpolitikai, jogi és közgazdasági aspektusait bemutató mintegy ötven kötet megkerülhetetlen adatbázist jelent a korszakot kutatók számára. A könyveket többek között az egyes területek olyan szakértői jegyzik, mint Szekér Nóra, Fricz Tamás, Kukorelli István, Kahler Frigyes, Kávássy János Előd vagy Lóránt Károly.

A megjelent kötetek olyan, máig komoly közérdeklődésre számot tartó témákat is feldolgoznak, mint az igazságtétel és az anyagi kárpótlás kérdése, Nagy Imre újratemetése és a taxisblokád. A Magyar Demokrata Fórum korai történetét – a szellemi előzmények bemutatásától a lakiteleki találkozó hatásain és a mozgalommá-párttá szerveződés jellemző vonásain keresztül a ’89-90-es év fordulójáig – több kiadvány tárgyalja, újszerű megközelítésű tanulmányok és korábban nem közölt dokumentumok segítségével. Szintén több kiadvány foglalkozik a határon túli magyarság rendszerváltásban játszott szerepével – az Intézet munkatársain kívül olyan szerzőktől, mint Duray Miklós vagy Király Ibolya.  

A kutatást és az eligazodást nagyban segíti, hogy a kötetek kereshető formátumban kerültek fel a Hungaricana adatbázisára. A RETÖRKI köszönettel tartozik a kötetek nagy részét megjelentető Antológia Kiadónak, amely hozzájárult az internetes megjelenítéshez, valamint a digitalizálást végző Arcanum Adatbázis Kft.-nek. Szándékaink szerint a felületen megjelenített tartalmak dinamikusan bővülnek majd: az Intézet kiadásában a jövőben megjelenő kötetek várhatóan fél éven belül kereshetőek lesznek az adatbázisban is.

A RETÖRKI kötetei a következő linken érhetők el: https://library.hungaricana.hu/hu/content-provider/RETORKI/