A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) munkatársai köszöntik e honlap látogatóit, bízva a magyar állampolgárok széles körének érdeklődésében közelmúltunk, az immár negyed évszázada végbement társadalmi átalakulás, a rendszerváltó események iránt.

Intézetünk létrehozásáról a kormány 2013-ban döntött (83/2013./III.21./Korm.rendelet). E rendeletben a kormány meghatározta az Intézet mint a Miniszterelnökség irányításával működő önálló költségvetési szervezet feladatait. Ennek alapján született meg az Intézet alapító okirata, melyet látogatóink e honlapon megismerhetnek.

Valóban szükség volt-e ilyen intézmény létrehozására? A rendszerváltás történetéről megbízható tudása a magyar társadalom többségének nincs, mert kellő mélységben nincs sem dokumentálva, sem feldolgozva. Annak tudatában mondhatjuk ezt, hogy kutatók eddig is dolgoztak a témán és publikáltak részeredményeket, a teljes értékű feltárás és dokumentálás azonban még éveket követel.  A történet ma még azok számára is csak töredékesen ismert, akik akkor felnőttként élték át vagy valamilyen mértékben maguk is résztvevői, alakítói voltak az eseményeknek. Az elmúlt negyed században felnőtt egy új nemzedék. E nemzedéknek már nem csak a rendszerváltás eseményeiről, okairól, résztvevőiről, de a korábbi évek, évtizedek történelméről sincsenek megfelelő ismereteik. A történelmi tájékozatlanság pedig súlyos következményekkel járhat a jövőre, elsősorban a fiatalok sorsára nézve. A tisztánlátás és a nemzet történelmi emlékezete a későbbi jó döntések érdekében is nélkülözhetetlen csakúgy, mint a nemzeti önazonosság- és helyzettudat megalapozottságában.

Legfontosabb feladataink között tartjuk számon, hogy kutatóink munkássága, a dokumentumok feldolgozása, elemzése és nyilvánossá tétele a rendszerváltás történéseinek a megértéséhez segítse hozzá a közvéleményt. Ehhez az okokat feltáró, a miértekre választ kereső tudományos kutatómunka kell. Természetesen a rendszerváltás sem önmagában értelmezhető és értékelhető események sora, hanem a nagyobb történelmi folyamatba illeszkedik. Így eredményes kutatás ez esetben is csak az előzmények és a következmények számításba vételével együtt képzelhető el. A feladat tehát nem korlátozódhat egy-két „rendszerváltó” év eseményeinek vizsgálatára. A RETÖRKI e kutatómunka feltételeit nyújtja munkatársainknak, honlapunk pedig tájékoztatást ad tevékenységünkről és a munka eredményeiről az érdeklődőknek.

Bíró Zoltán

főigazgató