Kedves Látogató!

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 2013-as megalapítása óta foglalkozik a három évtizeddel ezelőtti események, valamint az ezekhez köthető források feltárásával, feldolgozásával és megismertetésével.

Az Intézet elsődleges feladata, hogy mind a tudomány, mind az ismeretterjesztés eszközeivel elősegítse a rendszerváltás – és ezen keresztül az egész XX. századi magyar történelem – jobb megismerését a társadalom egésze számára.

Kutatóink fő feladata a témát érintő alapkutatások folytatása és kutatási eredményeik közzététele, míg archívumunk a rendszerváltáshoz köthető papíralapú, audiovizuális és digitális források széleskörű gyűjtőhelye. Emellett munkatársaink kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy ismeretterjesztő tevékenységükkel a társadalom szélesebb rétegeit, elsősorban a fiatalabb generációkat is elérjék.

Az 1989–1990-es évek eseményeit azonban nem lehet csak önmagukban, a történelmi folyamatokból kiemelve vizsgálni. A rendszerváltás megismeréséhez és megismertetéséhez szükséges érteni és feldolgozni a tragédiákkal terhelt XX. századi történelmünket. A RETÖRKI célja, hogy ezeket a folyamatokat felvázolva segítse a tudományos kutatások előrehaladását, valamint egy olyan közösségi emlékezet kialakítását, amely alaptételként fogadja el, hogy a rendszerváltás – minden hibája és árnyoldala ellenére – átvezette Magyarországot a kommunista diktatúrából a parlamentáris demokráciába.

Honlapunkon a látogatók információkat kaphatnak az Intézet működéséről, munkatársainkról és kutatási projektjeinkről, kiadványainkról, valamint vizsgálódhatnak adatbázisainkban.

A RETÖRKI minden munkatársa nevében kellemes böngészést kívánok!

Nyári Gábor
főigazgató