Művelődéskutató, közíró. A Szentlőrinci Mezőgazdasági Technikumban végzett. Pályáját agronómusként kezdte, majd az ELTE magyar-népművelés szakán, az Eötvös Kollégium tagjaként, 1969-ben diplomázott. 1966/ 67/68-ban a Diákbizottság titkárának választották. 1969/70-ben a bölcsészkari ifjúság képviselője. Falukutató diákvezető. 1970-től tudományos kutatóként, kutatásszervezőként, köztisztviselőként dolgozott, publikált. Az MTA, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa (TOT), a kormány Tud. Pol. Biz. (TPB) munkatársa. 1979-től az MM Tudományszerv. Int. tud. tanácsadója, majd a Művelődésügyi Minisztérium köztisztviselője; 1990 – től a rendszerváltó kormány felsőoktatási és kutatási főosztályvezetője: a „Humán Erőforrások fejlesztése„ Világbanki program és a felsőoktatási törvényalkotás felelőse. Megalapította a Magyar Felsőoktatás c. havilapot, melynek 1991-94-ben a felelős kiadója. 1994. őszén az Magyarok Világszövetsége (MVSZ) főtitkárának választották. Létrehozta az MVSZ Hivatalát; hivatalvezető főtitkárként szolgálta a világszervezetet, vezető testületeit; kiadta a Magyar Figyelő c. havi tájékoztatót (1995-99). Az ezredfordulón a Nemzeti Tankönyvkiadó vezető munkatársa, a külhoni magyarok tankönyv-felelőse. A Magyar nemzetismeret tankönyv (2002) és honlap (2005) társszerzője. E tankönyv kitagadása és a kiadó privatizációja elleni tiltakozása miatt, 2003. végén nyugdíjazták.
2004 óta  szellemi szabadfoglalkozású, művelődéskutató. Fő témái a magyar művelődésügy, a falu, ill. a határon túl élő magyar nemzetrészek sorskérdéseinek kutatása. Tizenhárom könyve, számos szakmai publikációja, vitairata, cikke, nyilatkozata, stb.  jelent meg a különböző hazai és külföldi lapokban és kiadványokban.
1980-tól a nemzeti szolidaritást szolgáló Bethlen Gábor Alapítvány szervezője, kurátora.
Az 1987-es Lakiteleki Találkozó és az abból sarjadt nemzetépítő mozgalom, az MDF aktív szereplője, a HITEL c. lap szerkesztője (1988/91) volt. Márton Jánost követően, 1999-2009 között a BGA kuratórium elnöki feladatait látta el. Alapító tagja volt a Partiumi Egyetem Alapítványnak és a Magyar Örökség-díj Bizottságnak is. Az 1999-ben alakult Teleki Pál Emlékbizottság ügyvivője; aki a tudós-államférfi Rieger Tibor alkotta szobrának fölállítása (2004) mellett közreműködött – a vereckei honfoglalási emlékmű, a budai Németh László szobor, a 2013.okt.23-án avatott kolozsvári Bethlen Gábor bronzszobor és – 2017-ben a csallóközi, királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya szakrális szobor fölállításában.
Jelenleg a Bethlen Gábor Alapítvány ügyvivő kurátora, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány-, ill. a Pro Hungaris Alapítvány kuratóriumainak tagja. Újjáalakítása óta az Eötvös József Kollégium Baráti Köre vezetőségének, illetve a Nemzeti Fórum Egyesületnek és a Százak Tanácsának is tagja.

2013 óta a RETÖRKI külső/szerződéses/ munkatársa.

Publikációk:

KÖNYVEK:
1.    MAGYAR ÖRÖKSÉG - KAIROSZ könyvsorozat ( megjelent 5 könyv) szerkesztője 2012-2014
2.    A nemzetépítő TELEKI PÁL élete és utóélete. Magyar örökség – Kairosz K. 1., Bp.2012. 127. p.  
3.    Kiss Ferenc emlékkönyv Társszerkesztő, a szerzők egyike. Kairosz, Bp. 2013. 461. p.
4.    Őrtállók az ezredfordulón Szent György könyvek, Balaton Akadémia 2014.76 p.
5.    Nemzetépítő kísérlet MVSZ Kronológia 1989-2000. RETÖRKI- Antológia 2016. 462 p.
6.    A kolozsvári Bethlen Gábor szoborállítás emlékezete, Társszerző. BGA- HITEL 2016. 214. p.
Könyvrészletek; tanulmányok, méltatások:
7.    ELŐSZÓ Szász István Tas: FŐHAJTÁS c. könyvéhez  7-16 p. Pharma Press Bp. 2013. 351 p.
8.    Emlékeim a kollégista Kilencekről in. Utassy József Emlékkönyv 56-65. p. MN- Pannon T.2013. 247 p.
9.    Magyar Örökség – Nyugaton A XII. Kufstein Tanácsk.. 16-37. p. Sodalitas,Wien/Bécs, 2014.175 p.
10.    PARASZTSORS – MAGYAR SORS (2014.BGA Dózsa emlékéve) 177-183.p. Hitel Km., 2016. 208 p.
11.    MAGYAR ÖRÖKSÉG – Laudációk Könyve  IV. 102-104.p., 120-122.p., 184-186.p. Bp. 2016. MÖE, 475 p.
12.    SZIGETEK– SZÓRVÁNYOK a Kárpát- medencében és Észak- Amerikában, 251-262.p. Korunk 2016.327p
13.    SZÍVES KALAUZ a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya szoborhoz,48-52.,76-82.p.BGA,Bp.2017.90 p
14.    ŐRZŐ A STRÁZSÁN, Hódi Sándor Emlékkv: A ”hetvenkedő” Hódi 98- 106. p. Széchenyi S.T. 2013.98-106 p.
15.    A TÖRTÉNELEM ÚTJÁN ünnepi kiadv. Bíró Zoltán 75. Köszöntő 16-22. p. Antológia, Lt. 2016. 302 p.
16.    Szabó Zsolt 70. Erdélyi őrállóink hűséges utóda 11-14.p. Szentimrei A. Kolozsvár- Sztána  2016. 122 p.  

PUBLIKÁCIÓK folyóiratokban:

17.    Mint oldott kéve?   2012. dec. Honismeret/ ITT - OTT Kalendárium 2013, MBK USA, 172 -182. p.
18.    ”Mint oldott kéve?” 77-85 p. Kaláka Klub Ausztria Évkönyv 2013. 198 p.
19.    Napút Évkönyv 2013. Életutam 139-143. p., Főszerkesztő: Szondi György Napút K. Kft. Bp. 160 p.
20.    Nép, vagy tömeg? Falvainkról és sorsunkról, SZÍN- Közösségi műv. 18/2. 2013. ápr. 71-77. p.
21.    Anyai hagyaték Bencének Mátyus Aliz: El se hagy c. könyvéről SZIN - Köz. m. 2013. ápr. 40-42
22.    A Bethlen Gábor Alapítványról.. most SZÍN- Közösségi művelődés18/3. 2013. június 79-82. p.
23.    Búcsú a parasztságtól – búcsú Für Lajostól, SZÍN- Közösségi művelődés18/5. 2013. okt. 72-73. p.
24.    Búcsú a parasztságtól – búcsú Für Lajostól, ITT - OTT Kalendárium 2014, MBK USA, 268- 270 p.
25.    BGA Márton Áron Emlékérem, Magyary Rozália méltatása HITEL, 2014. március 18-20. p.
26.    Hitel-es adalékok a rendszerváltó, sűrű évekhez. HITEL, 2014. június 82-94. p.
27.    Ajánlás Parasztsors – Magyar sors /Dózsa 500. NPP 75./ BGA Emlékülés p.füzet. Antológia 2014. 50 p
28.    Hűség és szolgálat, Erdélyi Géza: Hűség c. könyvéről, HITEL 2014. nov. 180-186. p.
29.    Hazánk, Európa. HITEL, 2015. február 185-198 p.
30.    Álmok és remények kiállítása, ARACS, XV. évf. 2. sz. 2015. jún.4. 105-108. p.
31.    Laudatió a HONISMERET Bethlen Gábor-díjához. Honismeret 2015/6. sz. 3-5. p./ HITEL 2016/3. sz.
32.    Magyar szemmel az írek sorstragédiájáról, Eötvös J.: Poverty in Ireland 1837. recenz M. Napló, 2015/10.  
33.    A nyugati magyar diaszpóra visszaútja, Korunk, Kolozsvár 2015/10. sz. 77-83. p.
34.    Nemzetépítő kísérlet (Az MVSZ kronológiája, 1989-2000., (részlet) HITEL, 2016. júl. 75-92. p.
35.    Csoóri Sándor végvári csapatában- dedikációi tükrében HITEL, 2016. november 162-169. p.
36.    Lakitelektől Szárszóig és tovább.. Egy túlélő hadastyán emlékei HITEL, 2017. szeptember 15-25 p.
37.    Emlékeim a hőskorszakból. A lakiteleki sátor és az MDF. Rendszerváltó Archív. II/3. 2017. 11-19. p.
38.    Pátkai Róbert ev. püspök méltatása a Márton Áron Emlékérem átadásán. HITEL, 2018. márc. 87- 90.p
39.    ”Hármas kis tükör” a Magyarok Világszövetségéről. HITEL, 2018. augusztus 45- 58. p. .
40.    A fenti lista majdnem teljes, de ezen túl megjelentek írásaim, tudósításaim, cikkeim, velem készült interjúk a hazai és külhoni újságokban, rádiókban, heti-és havilapokban, hírportálokon. Köztük megemlítem a Bécsi Naplót, az Aracs- ot, a Magyar Fórumot, a Magyar Hírlapot, a Magyar Nemzetet, a kolozsvári Művelődés havilapot, az ausztráliai Magyar Élet hetilapot, a svéd-magyar HUNSOR- onlinet, valamint a Felvidék. ma, a Présház és a Gondola hírportálokat, s említhetnék számos honlapot is.


Bakos István 2013. előtt megjelent fontosabb könyvei:

•    Éhe kenyérnek... Gyorsuló idő sorozat Bp. Magvető Kiadó,1976. 125 p.
•    A Művelődési Minisztérium háttérintézményei Bp. Közig. fejl. főir./ Kilényi 1984. 64 p.
•    KÖZSZOLGÁLATBAN Egy „túlélő” köztisztviselő válogatott írásai. Bp., Püski, 1994. 571 p.
•    A Magyarok Világszövetsége a nemzet szolgálatában/ Magyar Krónika tsz MVSZ 1996.
•    Haza, a magasban. Magyar nemzetismeret I–II. (Társszerzők: Alföldy Jenő, Hámori Péter, Kiss Gy. Csaba). Lakitelek, Antológia, 2002. 400 p. digitális változata: www.nemzetismeret.hu 2005. (Társszerkesztő: J. Király István)
•    Fehér könyv a Teleki-szoborról. (Társsz: Csicsery-Rónay István). Bp. O. Press, 2004. 145 p.
•    Alapítvány a nemzet javára. A Bethlen Gábor Alapítvány negyedszázada (1980–2005). Szécsi Árpád tanulmányával. Budapest, Püski-Bethlen, 2005. 320 p.
•    Vekerdi L. - B.I: Kutatómunkások Bp., Szépirodalmi, 1972. 730 p. Megjelenését letiltatták.