1969-től gazdaságtervezési, számítástechnikai és más társadalomtudományi kutatásokban vett részt. 1990-1995 között a Népjóléti Minisztériumban a család- és ifjúságvédelem szakellátó rendszer átalakításán. Ezt követően a Határon Túli Magyarok Hivatalánál támogatás-nyilvántartó és a Magyarigazolvány informatikai rendszer megtervezésén dolgozott. Részt vett az MTA Nemzeti Etnikai és Kisebbségkutató Intézetének térinformatikai adatbázis-fejlesztési projektjeiben. Országhatáron átnyúló úthálózat-fejlesztés témakörben az Országgyűlésnek; a közfeladat-ellátás és a jó kormányzás mérhetőség tárgyában az Állami Számvevőszék Kutató Intézetének készített tanulmányokat. 2011-től a Nemzetgazdasági Minisztériumban stratégiai tervezés keretében részt vett többek között a Wekerle Terv kidolgozásában.
Jelenlegi kutatásai főként a gazdaság, az állam- és közigazgatás, valamint a civil szervezetek elméleti és strukturális átalakulására fókuszálnak.
A RETÖRKI megalakulásától részt vesz az Intézet különböző témájú kutatásaiban. Ezek között a rendszerváltás évtizedei kormányzati magyarságpolitikájának intézkedései és intézményrendszere levéltári dokumentumainak digitalizálásában és elemzésében. Különös tekintettel a határon túli magyarok támogatási rendszerére, amit a Kedvezménytörvény biztosít. Adatrendszert készített a Magyar igazolvány igénylésének folyamatának elemzéséhez. Adatbázist épített fel és tematikus digitális térképeket készített a Kárpát-medence etnikai szerkezetének tanulmányozásához. Az erdélyi és NDK menekültekkel kapcsolatos események levéltári dokumentumait digitalizálta és elemezte.
Az állambiztonsági iratok tanulmányozása során a nyugati emigráció megfigyelése és velük kapcsolatos titkos intézkedések feltárása áll érdeklődése középpontjában. Ehhez kapcsolódóan foglalkozott a Burg-Kastlban működött egyetlen magyar nyelvű középiskola történetével és megszüntetésének hátterével. Tanulmányt készített a 70-80-as években a vegyipar területén végrehajtott strukturális átalakulás, modernizáció történetével. Számításokkal és adatbázis építéssel részt vesz az Intézet gazdaságtörténeti munkacsoport munkájában.