Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
2018. szeptember 21. péntek
Tóth Károly

Kutatásai az alkotmányjog területére esnek. Részben történeti, részben összehasonlító jelleggel vizsgálja az egyes közjogi intézményeket: az alkotmányt, a kormányformához tartozó központi államszervezetet (ideértve a parlamentet, az államfőt és a kormányt), valamint a választójogot. Tudományos publikációi is főképpen e témakörökben jelentek meg. Ph.D. értekezését „A volt európai szocialista államok főhatalmi rendszerének alkotmányos átalakulása” címmel készítette el.

Publikációk

I. Könyvek
(Monográfiák, tankönyvek, egyetemi jegyzetek)
Új alkotmányok előkészítése és elfogadása Kelet-Európa államaiban. (Bevezető tanulmány) = Kelet-Európa alkotmányai. Universitatis Szegediensis de Attila József nominata. Budapest, 1997, 7–59. p.
A volt európai szocialista államok főhatalmi rendszerének alkotmányos átalakulása. Doktori (PhD) értekezés. 1997, Kézirat. 234 p.
A képviselők választásának anyagi jogi szabályai. = A közjogi választások egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Választási studiumok. 3. (Szerk. Szoboszlai György). Országos Választási Iroda, Budapest, 2004, 147–220. p.
A kormányformák és kormányzati rendszerek vázlata. = Összehasonlító alkotmányjog. (Szerk. Tóth Judit − Legény Krisztián). Komplex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2006, 113−162. p.
Címszavak alkotmányjogi kislexikonhoz. Magánkiadás. Szeged, 2010, 341 p.
Választójog. = Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. (Szerk. Trócsányi László és Schanda Balázs Csink Lóránt közreműködésével) hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft, Budapest, [2012], 161–193. p.

II. Tanulmányok, cikkek
Ukrajna új alkotmányának előkészítése és elfogadása. = Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 126. (Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2000) 271–282. p.
A képviselői mentelmi jog néhány aktuális problémája. = Előadások és publikációk a mentelmi jog tárgyköréből. Kiadja az Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2006, 74−107., 321−329. p.
Előkérdések az Európai Unióhoz csatlakozás miatti alkotmánymódosításokhoz. = Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica, Tomus LXIX. (Tanulmányok dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára.) Fasc. 42., Szeged, 2007, 677–691. p.
Megelőzhető választási csalások. = Tanulmányok a választási eljárás aktuális kérdéseiről. (Szerk. Cserny Ákos – Téglási András) Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013, 109−117. p.

A keresett kifejezés:

Képtár
/2018/07/20180705_workshop17-320x215.jpg
További képek
Videótár
A Rendszerváltó Archívum folyóirat 2018/2. számának bemutatója
2018. július 05.
További videók
Felhasználónév
Jelszó
Partnereink