Történész, jogász. Jogi diplomáját 1965-ben szerezte meg Szegeden, 1977-ben végezte el a történelem szakot Debrecenben. Bölcsészdoktori értekezését 1978-ban védte meg. Tanított a Miskolci Egyetem és az ELTE Jogtudományi Karán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Egyetemi docensi kinevezését 1989-ben kapta. Az 1993-ban létrehozott, a kommunizmus bűneit vizsgáló Történelmi Tényfeltáró Bizottság elnöke volt. Történész szakértőként részt vett Mindszenty József boldoggá avatásának előkészítésében.

Kutatási területe: a kommunista diktatúra jogrendszere és a diktatúrából a jogállamba való átmenet a büntetőjog területén. Ezen belül az 1945 utáni időszakban a jogrendszer felszámolása és a diktatúra eszközévé silányítása, különös tekintettel a koncepciós perekre. Az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlásának története és a kádári megtorlás következményei. A rendszerváltoztatás büntetőjogi kérdései, különös tekintettel az igazságtétel ellentmondásos folyamatára.

Publikációk:

Joghalál Magyarországon 1945-1989. Bp. Zrínyi. 1993. p. 1 - 292.
Kinek a forradalma? Püski – Kortárs 1997 (M. Kiss Sándor tsz) p. 1 – 343.
A Brusznyai- per- Emberi sorsok a politikai megtorlás idején. Bp. Kairosz. 1998 p. 1-411, 2. kiadás, előszó Mádl Ferenc – 2001.
Szemtől-szembe a múlttal Bp. Kairosz 1999. p. 1 – 311.
III/III - as történelmi olvasókönyv – Adalékok az emberi jogok magyarországi helyzetéhez az 1960-as években – A „vallásszabadság” – Bp. Kairosz. 2001. p. 1-396.
„Mától kezdve lövünk” – 10 év után a sortüzekről. Kairosz Bp. 2003. p. 1- 258 (M. Kiss Sándor, tsz)
Jogállam és diktatúra. (Tanulmányok és előadások) Kairosz. 2005 p. 1-226.
A nagy „tűzvörös sárkány” torkában – Koncepciós eljárások ferences szerzetesek ellen 1945 -1956 Bp. Kairosz. 2009. p. 1 – 282.
A délibáb nyomában – Közéleti írások és beszédek. Bp. Kairosz. 2011. p. 1- 136.
A kommunizmus hosszú árnyéka I. Bp. Kairosz. 2012 p. 1- 299. A kommunizmus hosszú árnyéka II. Bp. Kairosz. 2013. p. 1- 171.
- Homo homini lupus – avagy a koncepciós ítélkezés jogállami álarcban (Szt. Zinner Tibor) in: Büntetőjogi tanulmányok XV. p.7 – 69. és in: A Kúria és elnökei II. Bp. hvgorac Lap és Könyvkiadó p.110 - 182
- Az Igazság Canossa – járása - avagy a rendszerváltozás és az igazságtétel történetéhez Antológia kiadó Lakitelek 2014 p. 1- 211.
-  A történelmi Tényfeltáró Bizottság – Kahler – bizottság – történetéhez Bp. Kairosz 2015. p.1 – 109.
- A múltat bevallani Bp. Kairosz 2016. p.1 – 150.
- Az anyagi kárpótlás és a rendszerváltás, avagy társadalmi várakozás és valóság a vagyoni kárpótlás területén (forrásgyűjteménnyel) Antológia Kiadó, Lakitelek 2017. p 1- 222.