Villamosmérnök-közgazdász, 1942-ben született. 1966-1970 között fejlesztőmérnökként dolgozott, majd az Országos Piackutató Intézetbe, onnan 1972-ben az Országos Tervhivatal Távlati Tervezési Főosztályára került, később itt az összefoglaló osztály vezetője lett. Tevékenysége átfogta a gazdaságpolitika minden területét. 1990-től a Gazdasági Kutatóintézethez került (ECOSTAT), ott a kilencvenes évek végétől a gazdaságpolitikai osztályt vezette. 2003-2010 között szakértői feladatokat végzett az Európai Parlament Independence and Democracy (ma Europe of Freedom and Democracy) nevű parlamenti frakciójában. 2010-től 2012-ig a Nemzetgazdasági Minisztérium vezető főtanácsosa volt,  nemzetgazdasági szintű elemzésekkel foglalkozott. A Magyar Közgazdasági Társaság tagja, a Fejlődésgazdasági Szakosztály megszervezője. Széleskörű újságírói tevékenységet folytat, 2003 óta „Egy hét Európában” címmel állandó heti rovata van a Magyar Nemzetben.

Publikációk:

Gazdasági Fejlődésünk Kritikus Kérdései 1968-1988. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, Budapest 1989.
Hová tűnt a 20 milliárd dollár? (Népszabadság 1990 június 30.)
A privatizáció társadalmi hatásai. Társadalmi Szemle 1991/4.
A magyar gazdaság problémáinak eredete és a kibontakozás lehetőségei. Kereskedelmi szemle. Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium szakfolyóirata 1995/5 és 1995/6
Az állam szerepe a gazdaságban. In: Gazdaságpolitika más megközelítésben, Aula 1997.
A gazdasági fejlődés társadalmi tényezői. A magyar példa. ECOSTAT Gazdaságelemző és Informatikai Intézet KSH. Készült A Global Development Network Második Nemzetközi Globális Konferenciájára 2000. December 11-13  Tokió, Japán
Versenyképes-e a magyar ipar? Világgazdaság 2001. március 26.
A kétségek indokai és az EU-bővítés. Akik igent mondanak, nem tudják, mihez csatlakoznak, akik nemet mondanak, nem tudják, mit akarnak elkerülni. Magyar Nemzet, 2002. október 2.
A hetvenes és nyolcvanas évek gazdaságpolitikai vitái. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archivum. 2013.
Gazdasági környezet és a magyar gazdaságpolitika. Kairosz, Budapest, 2014.