Közgazdász,1974-ben végzett a Közgazdaságtudományi Egyetemen.  Pályája kezdetén a adózással és pénzügypolitikával (Pénzügyminisztérium 1974-1982 ill.1984-1990), világbanki hitelekkel (MNB 1982-84) foglalkozott. 1990-ben kormány-főtanácsadó a Gazdaságpolitikai Titkárságon (Miniszterelnöki Hivatal). 1991-1994-ben a Privatizációs Kutatóintézetet vezette. 1994-95-ben cégvezető igazgató (Kereskedelmi és Hitelbank). 1995-ben megkapta a kandidátusi címet a „Piaci privatizáció Magyarországon” értekezésére. 1999-2002 között Stratégiai Elemző Központ (Miniszterelnöki Hivatal) főtanácsadója illetve főosztályvezetője. 2002 és 2015 között aZ MKIK részére végzett szakértői tevékenységet. 2011 óta a Pénzügyi Szemle rovatvezetője.  Kutatási területe: privatizáció.

Fontosabb publikációk:

1,
- A nagyvállalati privatizáció gazdasági környezete
Megjelent : Rendszerváltó Archívum 2018. évi 3. szám

- Kárpátalja gazdasági fejlesztése
Megjelent : Rendszerváltó Archívum 2017. évi 4. szám

2, Könyvbeli fejezetek:
- A nagyvállalati privatizáció környezete
Megjelent:
Lóránt Károly: A rendszerváltáshoz vezető út c. könyv fejezeteként, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2015

- Taxissztrájk gazdasági háttere
Megjelent: Tanulmánykötet Bíró Zoltán 75-dik születésnapjára c. könyv fejezeteként

Egyéb publikációk:

Árva László-Csath Magdolna-Giday András: A hazai kisvállalkozások megerősítése a neo-globalizáció kihívásaival szemben, Pénzügyi Szemle megjelenés alatt

Giday András-Dr. Árva László: A méretfüggő vállalati adózás: a KKV-k megvédése a globalizáció negatív hatásaitól, Polgári Szemle 2018/ 1-3 szám

Giday András-Mádi László: A munkajövedelem adóterhelése a visegrádi térségben, Pénzügyi Szemle 2018/3

Giday András: Melyik adónk legyen egykulcsú?, Pénzügyi Szemle 2017/2

Giday András–Szegő Szilvia: “Getting Over” Our External Indebtedness – Or Is Baron Munchausen’s Story Not a Mere Fairy Tale After All?, Polgári Szemle angol száma, 2017

Árva László-Giday András-Mádi László: Az egészségügy fiskalizációja- kérdőjelek és válaszok, Valóság 2017 /6

Giday András-Szegő Szilvia: Biztonságos nyugdíj: béremelés és bérlakásprogram – Egy szakmunkásbarát nyugdíjkassza körvonalai, Polgári Szemle 2016/1-3

Giday András–Szegő Szilvia: A társadalombiztosítás megújításának keretei Magyarországon, Polgári Szemle 2016/4-6.