Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
2018. november 19. hétfő
Fricz Tamás

Politológus, a politikatudomány kandidátusa. 1981-ben végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, mint üzemgazdász, 1989-ben az ELTE BTK filozófia szakán, mint filozófus. 1993-ban doktori címet szerzett politológiából a Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1994-ben a politikatudomány kandidátusa (PHD) lett. 1990-2012 között az MTA Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, 2000-2012 között a XXI. Század Intézet tudományos igazgatója. 1994 és 2002 között tanított a Századvég Főiskolán, 1997-től 2008-ig pedig egyetemi docensként oktatott a Miskolci Egyetem Politikatudományi Tanszékén. 1994-2013 között a Politikatudományi Szemle című akadémiai folyóirat ügyvezető szerkesztője, 2000-től 2017-ig a Central European Political Science Review angol nyelvű politikatudományi folyóirat nemzetközi szerkesztőbizottságának tagja. Tizenöt saját kötet szerzője, mintegy száz tanulmányt jelentetett meg a magyar mellett angol, német és lengyel nyelven. Több alkalommal tudományos ösztöndíjasként kutatott Németországban és Ausztriában. 2005-ben Európa Érmet kapott, 2012-ben pedig ötödmagával együtt megkapta a Polgári Magyarországért Díjat. 2013-ban a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Polgári Tagozata Tisztikeresztjével tüntette ki.

Publikációk:

Fricz Tamás: Demokrácia és geopolitika a közép-európa országokban. Cepoliti Kiadó, 2017.
Fricz Tamás: Transition from Communism-Socialism to Democracy in Central and Eastern Europe. Central European Political Science Review, Central European Political Science Review, 2013. (tanulmány)
Fricz Tamás: Alkalmazott demokráciák – stabilizálódtak-e a közép- és kelet-európai demokratikus rendszerek?, Kairosz Kiadó, 2013. (monográfia)
Fricz Tamás: Kormányzati rendszerek Közép- és Kelet-Európában, Politikatudományi Szemle, 2012. (tanulmány)
Fricz Tamás: Fricz Tamás: Typifying Hungarian Democracy: a New Typology of Democracy, Central European Political Science Review, Central European Political Science Review, 2006. (tanulmány)
Fricz Tamás: Az árok két oldalán. A magyar demokrácia természetrajza). XXI. Század Intézet Kiadó, 2006. (monográfia)
Fricz Tamás: Die alte Eliten in neuen demokratischen Ungarn. In: K.-J. Veen (hrsg.): Altte Eliten in jungen Demokratien?, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien., 2004. (tanulmány)
Fricz Tamás: Pártrendszerek, Századvég, 2001. (tanulmánykötet)
Fricz Tamás: Hungary. In: Smith, I. - Teague, E. (eds): Democracy in the New Europe. The Politics of Post-Communism., The Greycoat Press, London, 1999. (tanulmány)
Fricz Tamás: Egy következmények nélküli ország, Századvég, 1998. (tanulmánykötet)

 

A keresett kifejezés:

Képtár
/2018/07/20180705_workshop17-320x215.jpg
További képek
Videótár
Hitel Repertórium 1988-1992 - Könyvbemutató
2018. november 06.
További videók
Felhasználónév
Jelszó
Partnereink