Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
2018. szeptember 21. péntek
Kávássy János Előd

Vácott született, ott érettségizett 1991-ben. Pályafutását operatőrként kezdte, majd kényszerű pályaváltás után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett angol szakos bölcsész és történelem szakos tanári diplomát, 2005-ben. Középiskolai tanárként, munka mellett 2006-ban (az ösztöndíjat megköszönve, de elutasítva) csatlakozott a PKKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájának Gazdaság-, Régió és Politikatörténeti Műhelyéhez, témavezetőül Botos Katalint választva. Dokktori disszertációjában, melyet summa cum laude védett, Ronald Reagan két elnöki periódusának magyar-amerikai kapcsolatait dolgozta fel. 2008 óta számos tanulmánya illetve publikációja, jelent meg tanulmánykötetekben és folyóiratokban, miközben több angol nyelvű kötet jegyez részben vagy egészben szakfordítóként. 2015-ben pedig Nyugati szélben címmel önálló tanulmánykötete jelent meg, a Magyar Hírlapban rendszeresen publikál. 2013 őszétől történészként a RETÖRKI kutatója.

Publikációk:

Megjelent:

1.    “The Hungarian model”- Hungary in the Eighties in the Eye of Politicians and Experts in the Documents of the Hungarian Ministry for Foreign Affairs, Heller Farkas Papers : Is Hungary Really Different?, 6.évf., 2009/1.
2.    Válság, recesszió, paradigma, Valóság 52. évf., 2009/6.
3.    Válság, recesszió, paradigma,  Polgári Szemle, 4. évf., 2008/5.
4.    Variációk egy témára - Aktuális gondolatok Randall E. Parker „Reflections on the Great Depression” című munkájáról, Polgári Szemle, 5. évf., 2009/1.
5.     „A magyar modell”: a nyolcvanas évek Magyarországa, Heller Farkas Füzetek, 6. évf. 2008.
6.    “A magyar modell - A nyolcvanas évek magyar-amerikai kapcsolatainak fejlődése, külügyi dokumentumok alapján”, Magyarország tényleg más? – Egy műhely vonzáskörzetében, poszter, PPKE-JÁK jubileumi konferencia, 2009.
7.    “Hosszú út Washingtonba: Grósz Károly 1988-as amerikai látogatása, és annak előzményei”, Rajzolatok a magyar történelemről, szerk. Antos Balázs – Tamás Ágnes, SZTE, 2010.
8.    “Az NSDD 75 megszületésének körülményei és hatása az USA Kelet-Európa politikájára”, Szemelvények ötszáz év magyar történelméből, Antos Balázs – Tamás Ágnes, SZTE, 2011.
9.    „A magyar modell”. A nyolcvanas évek Magyarországa az amerikai külügyi politikusok és szakértők szemszögéből, a magyar külügyi dokumentumok alapján, Khronosz 2., 2012.
10.    Sodrásban – a Magyar Népköztársaság és az Amerikai Egyesült Államok viszonya a hidegháború lezárásának előestéjén, 1988-ban, Valóság, 55.évf., 2012/5.
11.    „Hard Line – A keményvonalas amerikai hidegháborús politika három meghatározó kordokumentumban”, Utak és útkereszteződések- Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére, Kahler Frigyes – Bank Barbara, TITE, 2013.
12.     “Ideológiák határán – George Bush 1983. szeptemberi budapesti látogatásának és bécsi beszédének tanulságai a Kádár-rendszer jóléti metamorfózisának szempontjából”, A diktatúra évtizedei, Horváth Miklós, PPKE-BTK TDI, 2013.
13.    “The last chance in our lifetime” – Az Amerikai Egyesült Államok útja Kelet-Európába, és a globális szupremáciához, Valóság, 56. évf., 2013. december
14.    “A vég kezdete – Amerikai prognózisok és politikai helyzetértékelés Kelet-Európa jövőjéről a rendszerváltás hajnalán”, Rendszerváltás 1989, szerk. M. Kiss Sándor, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2014.
15.    “A vég kezdete – Amerikai prognózisok és politikai helyzetértékelés Kelet-Európa jövőjéről a rendszerváltás hajnalán”, Életünk, 52. évf. 1.szám, 2014.
16.    Nyugati szélben, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2015.
17.    „Most nézzük a mi oldalunkról.¬ A Szent Korona hazatérésének értékelése a kései kádárizmus belső logikájában”, Jeles napok, jeltelen ünnepek a diktatúrában, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2015
18.    A „hézagpótló kompromisszum” – Az 1990. októberi taxis blokád az angolszász sajtó vezető orgánumaiban megjelent írások tükrében, Taxis „blokád” I., Antológia Kiadó, Lakitelek, 2015
19.    „Rendszer(meg)vál(thatlan)ságok”, Antológia Kiadó, A történelem útján – Ünnepi tanulmányok Bíró Zoltán 75. születésnapjára, Lakitelek, 2016

Megjelenés előtt/alatt:

1.     „A zajból a kockacsendbe  - Rajki Márton ügye” – ’56 Arcai
2.    A „jó elvtárs” barakkja – Avagy: Magyarország tényleg más (volt), Különbségek

A keresett kifejezés:

Képtár
/2018/07/20180705_workshop17-320x215.jpg
További képek
Videótár
A Rendszerváltó Archívum folyóirat 2018/2. számának bemutatója
2018. július 05.
További videók
Felhasználónév
Jelszó
Partnereink