Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
2018. november 19. hétfő
Kávássy János Előd

Vácott született, ott érettségizett 1991-ben. Pályafutását operatőrként kezdte, majd kényszerű pályaváltás után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett angol szakos bölcsész és történelem szakos tanári diplomát, 2005-ben. Középiskolai tanárként, munka mellett 2006-ban (az ösztöndíjat megköszönve, de elutasítva) csatlakozott a PKKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájának Gazdaság-, Régió és Politikatörténeti Műhelyéhez, témavezetőül Botos Katalint választva. Dokktori disszertációjában, melyet summa cum laude védett, Ronald Reagan két elnöki periódusának magyar-amerikai kapcsolatait dolgozta fel. 2008 óta számos tanulmánya illetve publikációja, jelent meg tanulmánykötetekben és folyóiratokban, miközben több angol nyelvű kötet jegyez részben vagy egészben szakfordítóként. 2015-ben Nyugati szélben, 2017-ben Mások szemével címmel önálló tanulmánykötete jelent meg – harmadik Sodrásban című önálló kötetet 2018-ban jelenik meg. A Magyar Hírlap-ban és intézetőnk Rendszerváltó Archívum című kiadványában endszeresen publikál, írásai jelentek meg a Magyar Szemle-ben. 2013 őszétől történészként a RETÖRKI kutatója.

Publikációk:

Megjelent:
1.    Society in Flashlight – Analyzing Joseph Heller's Catch-22, VDM Verlag, 2008.
2.    “The Hungarian model”- Hungary in the Eighties in the Eye of Politicians and Experts in the Documents of the Hungarian Ministry for Foreign Affairs, Heller Farkas Papers : Is Hungary Really Different?, 6.évf., 2009/1.
3.    Válság, recesszió, paradigma, Valóság 52. évf., 2009/6.
4.    Válság, recesszió, paradigma, Polgári Szemle, 4. évf., 2008/5.
5.    Variációk egy témára - Aktuális gondolatok Randall E. Parker „Reflections on the Great Depression” című munkájáról, Polgári Szemle, 5. évf., 2009/1.
6.     „A magyar modell”: a nyolcvanas évek Magyarországa, Heller Farkas Füzetek, 6. évf. 2008.
7.    “A magyar modell - A nyolcvanas évek magyar-amerikai kapcsolatainak fejlődése, külügyi dokumentumok alapján”, Magyarország tényleg más? – Egy műhely vonzáskörzetében, poszter, PPKE-JÁK jubileumi konferencia, 2009.
8.    “Hosszú út Washingtonba: Grósz Károly 1988-as amerikai látogatása, és annak előzményei”, Rajzolatok a magyar történelemről, szerk. Antos Balázs – Tamás Ágnes, SZTE, 2010.
9.    “Az NSDD 75 megszületésének körülményei és hatása az USA Kelet-Európa politikájára”, Szemelvények ötszáz év magyar történelméből, Antos Balázs – Tamás Ágnes, SZTE, 2011.
10.    „A magyar modell”. A nyolcvanas évek Magyarországa az amerikai külügyi politikusok és szakértők szemszögéből, a magyar külügyi dokumentumok alapján, Khronosz 2., 2012.
11.    Sodrásban – a Magyar Népköztársaság és az Amerikai Egyesült Államok viszonya a hidegháború lezárásának előestéjén, 1988-ban, Valóság, 55.évf., 2012/5.
12.    „Hard Line – A keményvonalas amerikai hidegháborús politika három meghatározó kordokumentumban”, Utak és útkereszteződések- Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére, Kahler Frigyes – Bank Barbara, TITE, 2013.
13.     “Ideológiák határán – George Bush 1983. szeptemberi budapesti látogatásának és bécsi beszédének tanulságai a Kádár-rendszer jóléti metamorfózisának szempontjából”, A diktatúra évtizedei, Horváth Miklós, PPKE-BTK TDI, 2013.
14.    “The last chance in our lifetime” – Az Amerikai Egyesült Államok útja Kelet-Európába, és a globális szupremáciához, Valóság, 56. évf., 2013. december
15.    “A vég kezdete – Amerikai prognózisok és politikai helyzetértékelés Kelet-Európa jövőjéről a rendszerváltás hajnalán”, Rendszerváltás 1989, szerk. M. Kiss Sándor, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2014.
16.    “A vég kezdete – Amerikai prognózisok és politikai helyzetértékelés Kelet-Európa jövőjéről a rendszerváltás hajnalán”, Életünk, 52. évf. 1.szám, 2014.
17.    Nyugati szélben, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2015.
18.    „Most nézzük a mi oldalunkról.¬ A Szent Korona hazatérésének értékelése a kései kádárizmus belső logikájában”, Jeles napok, jeltelen ünnepek a diktatúrában, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2015
19.    A „hézagpótló kompromisszum” – Az 1990. októberi taxis blokád az angolszász sajtó vezető orgánumaiban megjelent írások tükrében, Taxis „blokád” I., Antológia Kiadó, Lakitelek, 2015
20.    „Rendszer(meg)vál(thatlan)ságok”, Antológia Kiadó, A történelem útján – Ünnepi tanulmányok Bíró Zoltán 75. születésnapjára, Lakitelek, 2016
21.    „Rajki Márton. A munkaszolgálattól a bitófáig”, Rubicon, Budapest, 2016/10-11. 66-71.
22.    Mások szemével, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2017
23.    „Álomföld”, Forrásvidék, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2017
24.    Dokumentumok a Magyar Demokrata Fórum korai történetéből (társszerző), Antológia Kiadó, Lakitelek, 2017
25.    „Rész-egész-töredék – Gondoltok a Független Kisgazda Párt történetéhez”, Rendszerváltó Archívum, 7. évf. 1. sz. / 2017. 72-89.
26.     „Szubjektív foglom-térkép M. Kiss Sándorhoz”, Utak a Teleki térről, Antológia, 2018.
27.    Szekér-Kávássy-Nagymihály, Utak a Teleki térről, Antológia, 2018.
28.    „Álomhatár – Adalékok a Magyar Demokrata Fórum1988-89-es külpolitikai elképzeléseihez és célkitűzéseihez”, MDF-tanulmányok, Antológia, 2018.
29.    „Európából Európába – Kitekintés a magyar rendszerváltás globális hátterére”, MDF-tanulmányok, Antológia, 2018.
30.    “Arra alkalmasabb idők – Adalékok Ronald Reagan és Kádár János az 1980-as évek közepén elmaradt csúcstalálkozójához”, Magyar Szemle, 218. július-augusztus
31.    „A ’jó elvtárs’ barakkja – Avagy: Magyarország tényleg más (volt)”, Magyar Szemle, 218. augusztus
32.    „A föld zsírja – avagy kié (legyen) a magyar föld? Az FKGP és a föld privatizációjának kérdéséhez”, Rendszerváltó Archívum, 2018. szeptember
33.    „Tükrök és trükkök – Adalékok Kádár János magyar modelljének amerikai megítéléséhez”, Diplomácia – hírszerzés – állambiztonság, NEB, 2018.

Megjelenés előtt/alatt:

1.     „A zajból a kockacsendbe – Rajki Márton ügye”, ’56 Arcai (NEB)
2.    Az MDF és a magyar demográfia kérdései – Gondolatok a Magyar Demokrata Fórum 1988. október 1-i szegedi fórumához, RETORKI
3.    „Az olvadt földben csírázó mag – A Független Kisgazdapárt 1988-as újjáélesztése”, Rendszerváltó Archívum, 2018. december
4.    „From Beacon of Democracy to Imperium Incorporated – The Contrast of US Involvement in Eastern Europe and in the Middle East”, CEPSR, 2018/2.
5.    Halálos játszmák – Az Amerikai Egyesült Államok hidegháborús nukleáris stratégiája 1945-11991, PADE, 2018
6.    Sodrásban
7.    A kohó, az íjász és a túlélők – A NATO Able Archer 83 hadgyakorlata és annak hatása a kéthatalmi percepciókban, TITE, 2019.
8.    Gulyáskommunizmus gulyás nélkül – Gondolatok egy CIA-s elemzés margójára, NEB, 2019.

A keresett kifejezés:

Képtár
/2018/07/20180705_workshop17-320x215.jpg
További képek
Videótár
Hitel Repertórium 1988-1992 - Könyvbemutató
2018. november 06.
További videók
Felhasználónév
Jelszó
Partnereink